Wonderwel Pannenkoekenfabriek

Het idee is om een origineel pannenkoekenrestaurant te realiseren waar kinderen en volwassenen bijzondere ervaringen kunnen opdoen.

Uitgangspunt is dat de bezoeker van het restaurant, de fabriek, kan beleven wat er allemaal nodig is voordat er een pannenkoek op het bord ligt. Het woord fabriek wordt gebruikt omdat de klanten worden betrokken bij het productieproces. Zo kunnen zij zich verwonderen over en een bijdrage leveren aan de productie van de pannenkoeken en andere gerechten op de menukaart. De gerechten zijn seizoens- en streekgebonden.

De boerderijen die het graan, de melk, de eieren en de groenten leveren zijn bekend in het restaurant. Aan de muur hangt een schatkaart waar zij op staan. De boerderijen hebben af en toe open dagen zodat bezoekers van het restaurant terug kunnen naar de oorsprong van het voedsel. Op sommige boerderijen kan die dag onder begeleiding van de boer en boerin ook worden meegewerkt; dieren verzorgen, stallen schoonmaken, zaaien en oogsten. Zo kunnen de klanten van het restaurant ervaren wat er nodig is voordat het graan, de eieren en de melk terecht komen in het beslag van de pannenkoek. Kinderen kunnen in het restaurant het graan met de hand malen. Van het meel maken ze een beslag en brengen dat naar de pannenkoekenbakker. Deze bakt er heerlijke pannenkoeken van. Zo worden kinderen betrokken bij de productie van de pannenkoeken.

Graan malen

Graan malen

Voor het functioneren van het restaurant is niet alleen eten nodig, maar ook bijvoorbeeld water en elektriciteit. Op de schatkaart staan ook de locaties waar het water voor het restaurant tot schoon drinkwater wordt gemaakt en waar de elektriciteit wordt opgewekt. Komt het drinkwater uit de Rijn, van de regen of uit de duinen? Hoe wordt elektriciteit opgewekt en waarvoor wordt deze elektriciteit in het productieproces van het restaurant gebruikt? Waar gaat het afval naar toe? Het gaat bij het stellen van deze vragen niet alleen om de antwoorden, maar ook om de verwondering. Hoe heeft de mens in de loop der eeuwen al deze voorzieningen tot stand gebracht en hoe gaan we dat in de toekomst doen?

Vanuit de fabriek worden er niet alleen boerderijbezoeken georganiseerd, maar ook uitjes naar de elektriciteitscentrale, de fabriek met oven waar de vuilniszakken worden verbrand, de rioolwaterzuivering en de pompen die het water wegmalen uit de polder. Op de schatkaart staan zo allemaal pijlen van producten die het restaurant binnenkomen, zoals voedsel, water en elektriciteit en pijlen die spullen afvoeren, zoals afval en riool. Misschien kan de omgevingskaart wel de placemat worden waar het bord met eten op staat.

De sfeer in het restaurant is luchtig, meedoen en avontuur. Bezoekers kunnen ook gewoon comfortabel wat bestellen en kijken naar de bedrijvigheid.

De exploitatie wordt die van een klassiek pannenkoekenrestaurant. Als extra kunnen scholen er dagdelen natuur- en milieueducatie ‘inkopen’. Dit is tegelijkertijd een vorm van marketing omdat al deze kinderen terug kunnen komen met hun ouders. Scholen kunnen na het bezoek een eigen schatkaart meenemen en ophangen op school. Hoe functioneert mijn eigen school?

Het restaurant wordt een spin in een web. Het verbindt boerderijen met basisscholen, de elektriciteitcentrale en de zuiveringsinstallatie van het riool. Zo geeft het inzicht in hoe wij voor ons dagelijkse leven afhankelijk zijn van onze omgeving. Na een bezoek aan de Wonderwel Pannenkoekenfabriek nemen we het woord om-geving letterlijk: dat wat het ‘om’ geeft. Daarna zullen we thuis het gebruik van genoemde voorzieningen anders beleven.

Initiatiefnemer

De bedenker van dit idee is Hans Wilschut. Hij is mede oprichter van de Vereniging Boerenstadswens. Als lid van deze vereniging heeft hij het initiatief genomen tot de Boerderijeducatie Amsterdam www.boerderijeducatie-amsterdam.nl. Geïnspireerd door het succes van dit project heeft hij de Wonderwel Pannenkoekenfabriek bedacht.