Boerderijeducatie Amsterdam

In 2008 heb ik als lid van de Vereniging Boerenstadswens het initiatief genomen tot de Boerderijeducatie Amsterdam. Doel van dit project is om kinderen binnen schooltijd de relatie te laten leggen tussen het boerenwerk op het land en het dagelijks eten op hun bord. De bezoeken zijn een groot succes, vooral ook omdat de kinderen echt mogen meewerken op de boerderij. Dit is een vorm van belevend leren. De kinderen kunnen zelf veel doen, zoals met de hand koeien melken, dieren verzorgen, brood bakken, hokken uitmesten, zaaien  en oogsten. De afgelopen jaren hebben al 500 groepen van de Amsterdamse basisscholen een bezoek gebracht aan een boerderij rond Amsterdam. Op 4 oktober 2012 hebben we het 500 ste bezoek gevierd met een een groot koeiendiner aan een lange tafel in de wei. Leerlingen van groep 5 van basisschool de Bron uit Amsterdam West hebben het diner voorbereid en de koeien laten smikkelen. Boeren, docenten en kinderen zijn erg enthousiast over de bezoeken. Dat is de reden dat we nu bezig zijn om structurele financiering te zoeken om de bezoeken ook in de toekomst mogelijk te maken.Zie www.boerderijeducatie-amsterdam.nl voor meer informatie.