Amsterdam Wonderwel

Om het project Amsterdam Wonderwel te ontwikkelen is in 2004 een stichting opgericht. Doelstelling van deze stichting is kinderen en volwassenen spelenderwijs te betrekken bij hoe de stad Amsterdam, elke dag weer, praktisch functioneert. Daarbij gaat het om basisvoorzieningen als riolering, schoon drinkwater, waterkering, gas, elektriciteit en afvalverwerking.

Een van de ontwikkelde projecten van de stichting is de Schatkaart Westerparkpolder. Hierbij werken scholieren van de basisschool onder schooltijd mee in de polder. Zo ervaren zij hoe de polder bij hen om de hoek een prachtig stukje mensenwerk is. Het project is een mooi voorbeeld van leren door doen. Dit project is mogelijk gemaakt door het Amsterdams Natuur en Milieueducatie centrum en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Ook heeft de stichting Amsterdam Wonderwel in 2011 de Hogeschool van Amsterdam (Pabo) opdracht gegeven een lessenserie te ontwikkelen rond het onderwerp. De studenten van de Pabo hebben dit in een afstudeerproject gedaan. In het voorjaar van 2012 gaan ze de lessen uitproberen met groepen van het Amsterdamse basisonderwijs.

Lees verder op www.amsterdamwonderwel.nl